Görsünler redifli Baki gazeli

  
Açıl bağın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler

Kapunda hâsıl itdi bu devasız derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldu dil-i bîmârı görsünler

Açıldı dağlar sînemde çâk itdim girîbânım
Mahabbet gül-şeninde açılan ezhârı görsünler

Ten-i zerdimde pehlûm üstühânı sayılur bir bir
Beni seyr itmiyen ahbâb mûsîkaarı görsünler

Güzeller mihr-bân olmaz dimek yanlışdır ey Bâkî
Olur vallâhi billâhi hemân yalvârı görsünler

Baki


Günümüz Türkçesiyle


1. Bağın gülü sen yüzünü aç da nesrini, o yanağı gör­sünler; salın servi ve fıstık çamı o yürüyüş tarzını gör­sünler.

2. Gölüm bu devasız dercü hep senm kapmda kazaroiv, hasta gönlün nasıl bir onulmaz derde tutulduğunu görsünler.

3. Göğsümde yaralar açıldı, yakamı parçaladım; sevgi­nin gül bahçesinde açılan narçiçeğini görsünler.

4. Zayıf bedenimdeki kaburga kemikleri bir bir sayılabi­lir; beni görmemiş olan dostlar aynen bana benzeyen mûsfkârı görsünler.

5. Ey Bakî! Güzeller acımaz, şefkat göstermez demek yanlıştır; vallahi billahi gösterirler hele biraz yalvarı görsünler. (Yalvar para anlamına da gelmektedir.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !