Usandık redifli Nabi gazeli

Bir devlet içün çarha temennâdan usandık
Bir vasl içün ağyâra müdârâdan usandık

Hicrân çekerek zevk-i mülâkâtı unutduk
Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık

Düştük katı çokdan heves-i devlete ammâ
Ol dâ’iye-i dağdağa-fermâdan usandık

Dil gamla dahi dest ü girîbândan usanmaz
Bir yâr içün ağyâr ile gavgâdan usandık

Nâbî ile ol âfetin ahvâlini nakl et
Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ’dan usandık

Nabi

Bir iyi talih için feleğe yalvarmaktan usandık
Sevgili kavuşmak için rakiplerin yüzüne gülmekten usandık

Ayrılık çekmeye öyle alıştık ki görüşme zevkini unuttuk
Sarhoşluğu öyle benimsedik ki şarabın lezzetinden usandık

Devlet hevesine tutulalı öyle uzun zaman oldu ki
Artık içimize huzursuzluk veren bu arzudan da usandık

Bir sevgili için başkalarıyla çatışmaktan usandık
Ama nedense gönlümüz gam ile yaka paça olmaktan usanmadı

Ey şair Leyla ile Mecnun’un hikayesinden gına geldi
Biraz da Nabi ile afet sevgilisinin hikayesini anlat

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !